Wettelijke verplichtingen

Om van start te kunnen gaan als verzekeringsmakelaar, dien je aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo bepaalt de 'Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen' de voorwaarden tot de toegang en uitoefening van het beroep van verzekeringsmakelaar.

Hieronder vind je een aantal praktische items waarmee zeker rekening gehouden dient te worden alvorens in het beroep van verzekeringsmakelaar te kunnen stappen.