Let's make a deal

De samenwerking met diverse verzekeringsmaatschappijen is van cruciaal belang voor een verzekeringsmakelaar. Het is dan ook belangrijk die keuze weloverwogen te (kunnen) maken. Hieronder vind je een aantal zaken die zeker goed bekeken moeten worden bij het doorhakken van de knoop.

Daarnaast ben je misschien ook op zoek naar een verzekeringsportefeuille. Ook hier is het belangrijk om niet over één nacht ijs te gaan. De samenstelling van de verzekeringsportefeuille alsook de financiering ervan verdienen de nodige aandacht.